Hej. Mitt namn är Morgan Forsmark, och jag är klubbens nya försäkringsansvarig. För tillfället så kan ni inte nå mig på telefon.

Min E-post adress är: forsakringar@cadillacautomobileclub.com

Christer Malm som är besiktningsman i klubben kontaktade mig ang. försäkringsvärdet på bilarna. Man kanske tecknade en försäkring för ett par år sedan och uppgav då ett värde på bilen. I dag kanske det värdet är högre. Så om ni idag har en bil som är värd mer än 300 000:- så bör ni göra en ny ansökan om försäkring. Jag har pratat med If om detta, och man måste inkomma med en ny ansökan till If. Behöver ni göra detta så sänd ett E-post meddelande till mig med er E-post adress eller eran hemadress så sänder jag de dokumenten som ni behöver fylla i. sedan återsänder ni dessa till mig så skickar jag de till If. När jag har gjort detta så kontaktar jag er så att ni kan ringa till If och ändra eran försäkring.