Klubbens Historia

Cadillac Automobile Club startades redan 1972 av ett antal Cadillac entusiaster från Sverige Norge och Danmark. Det kan kanske vara svårt att föreställa sig hur svårt det var att skaffa information om och reservdelar till sin Cadillac för 43 år sedan. All kommunikation skedde via telefon eller via brev, vilket betydde att delar som fanns till salu i Amerikanska Cadillac La Salle klubbs tidning The Self Starter redan var sålda när tidningen nådde Sverige. Det fanns alltså ett stort behov att bilda ett nätverk av entusiaster för att tillsammans underlätta sitt Cadillac ägande.

Vi kan idag se resultatet av dessa entusiasters arbete i form av fördelaktiga försäkringar rabatter på reservdelar m.m. Nu har vi tyvärr fått ett annat hot mot vårt Cadillac ägande nämligen den hätska debatt som förs över hela världen mot bilismen och även mot ”gamla” bilar. Vi anslöt oss också tidigt till Kungl. Automobil Klubbens landsförbund som är en svensk remissinstans för inhemska motorfrågor.

Kontakter med GM

s24a

Etts24a av många besök från Cadillac Divisionen i USA. Till vänster Cadillac Automobile Clubs President Tage Jingnert med fru, i mitten Cadillacs Marketing direktor Gordon Horsburgh och till höger Vice precident Ronald Royer GM, USA.

s24d

Kontakter inte bara västerut utan även österut, här Finska GM. En symbolisk nyckel överlämnades vid besöket. Från vänster Finska GMs PR chef H Aarnio, finska GMs direktör S Fagerholm samt Tage Jingnert.

s24e

Även med de Nordiska länderna har kontakterna varit många. Här överlämnar Cadillac Automobile Clubs sekreterare Kenth E Håkansson en gåva till GMs PR chef i Norge Reidar Brustad samt Chefen för GM Norden B Rindahl.

s24c

Nya kontakter i samband med GMs förvärv av SAAB Automobile AB. Från vänster Hans Halbach Vice president GM Europa, Tage Jingnert samt dåvarande SAABs VD David Herman.

film1

Filmbilder Från inspelningen av Cadillac Automobile Clubs jubileumsvideo som visades över hela USA samt även för hela GMs ledning i USA. Framför bilen (bilden ovan till vänster), en Cadillac V16 från 1930 som köptes av tändstickskungen Ivar Kreuger, blir Sekreteraren Kenth E Håkansson och President Tage Jingnert intervjuade av Scand Videos Märta Hedin. Hela filmen kan köpas av Klubben, kontakta klubben (+46) (0)302 – 309 83 Helgfria måndagar 10.00-17.00 för att få mer information.

film2