Styrelsen 2018

Hej. Vid vanliga frågor till klubben gäller följande E-post: info@cadillacautomobileclub.com

När det gäller försäkringsfrågor gäller följande E-post: forsakringar@cadillacautomobileclub.com

Om ni i övrigt har specifika frågor till någon i styrelsen så E-posta direkt till den personen. Deras

E-post adress ser ni under varje enskild person.

President Pamela Hoogervorst

E-post: president@cadillacautomobileclub.com

Sekreterare: Johan Sjölander

E-post: sekreterare@cadillacautomobileclub.com

Kassör och medlemsansvarig: Meg Sjöstedt

E-post: kassor@cadillacautomobileclub.com

Ledamot: Thomas Wigroth

E-post: ledamot@cadillacautomobileclub.com

Försäkrings- och IT-ansvarig  Morgan Forsmark

Telefon: Mån 18:00-20:00, Ons 18:00-20:00 0790-74 28 61

E-post: forsakringar@cadillacautomobileclub.com

Suppleanter: Önskas

Revisor: Sture Sjöstedt

E-post: revisor@cadillacautomobileclub.com