cadillac 1942-1945


Del 2 

I september 1941 introducerades Cadillac 1942 års modeller.                            1942 Fyllde Cadillac 40 år som biltillverkare, men firandet blev inte långvarigt.

 

Morgonen den 7 december 1941 anföll Japan Pearl Harbour. 8 december förklarade USA krig mot Japan. Biltillverkningen stoppades i februari månad 1942, och i april månad kom krigsproduktionen ut genom portarna. Men vad tillverkade då Cadillac i sina fabriker. Dels så var de underleverantörer till Allison som tillverkade flygmotorer, men de tillverkade även andra produkter.

 

Vid krigsutbrottet den 1 september 1939 hade USA ca 400 stridsvagnar. Som jämförelse hade Polen ca 700 st. Man trodde att efter WW1 var alla stora krig och konflikter lösta så man hade inte satsat så mycket på försvaret. Så det militära materialet var litet men framför allt omodernt. Men nu när de var indragna i kriget så började nytt material att tillverkas.

 

M3 Stuart var den första massproducerade stridsvagnen i USA, och många av dessa sändes över till den brittiska armen. Motorn i M3 Stuart var en Continental Radial Engine. Detta var egentligen en flygplansmotor. Så när flygplansproduktionen ökade så blev man oroliga att motorerna inte skulle räcka till. Man började då söka efter ersättningsmotorer. Då hörde GM av sig och erbjöd en lösning på problemet. Cadillac tog sig an problemet genom att ta fram en prototyp till en ersättare till M3. De tog 2st V8 med tillhörande automatlådor och kopplade de till varsitt drivband, och döpte prototypen till M3E2. Denna vagn testades ordentligt sommaren 1941. Dessa tester visade att Cadillacs prototyp var överlägsen på samtliga punkter. M3 var dessutom en gammal produkt som var från 1933, och dess utvecklingspotential hade kommit till sitt slut. Cadillac fick order att börja tillverka modellen som hade döpts till M5. Det innebar inte slutet för M3A1 utan den utvecklades fortfarande. Den fick ett nytt torn monterat och fick en ny beteckning M3A3. Det nya tornet var en klar förbättring. I november 1942 fick även M5 detta torn monterat och betäckningen ändrades från M5 till Light Tank M5A1. Modellen utvecklades regelbundet under sin livstid till juni. Första gången M5 var med i strid var vid invasionen i Casablanca, och strax efteråt var även M5A1 med i kriget.

 

Cadillac började tidigt 1943 att ta fram en ersättare för M5, som började bli föråldrad. Prototypen var döpt till T24 blev klar i oktober 1943, och blev genast utsatt för hårda tester. Testerna utföll till belåtenhet och armen la en order på 1000st fordon som döptes till M24. Den siffran ändrades sedan till 5000st fordon. Modellen blev även döpt efter en general som hete Adna Chaffee. Så det nya namnet blev M24 Chaffee. Sommaren 1944 började M5 och M5A1 att bytas ut mot M24. Första gången som M24 användes i krig var i december 1944 i slaget vid ardennerna. Den primära rollen för M24 var spaningsuppdrag samt vara ett komplement till infanteriet. Eftersom M24 introduserades så sent så kom den inte att påverka kriget så mycket.

 

Efter kriget så användes M24 i andra konflikter. 1950 i Koreakonflikten. Frankrike fick ca 1200 M24 att använda i Indokina och sedan i Vietnamnkriget.

Andra länder använde också M24. Norge fick i slutet1940 början 1950 talet

72 st M24 av USA. I slutet på -60talet, så visade det sig att M24 var gammal och sliten. Så för att istället bygga nytt så modifierade man det man hade. Man bytte ut motorena, och monterade Detroit 6V-53T dieslar istället samt Allison MT650 pre-selector växellådor. Med övriga ändringar så döptes vagnarna om till NM-116. Totalt byggdes 55 vagnar om.

 

Den 24 augusti 1945 rullade den sista M24 av produktionsbandet och den 17 oktober 1945 rullade den första bilen av 1946 års modell ut genom portarna.

 

Hur stor var då produktionen av dessa fordon? Cadillac delade produktionen av dessa fordon med Massey-Harris. Den totala produktionen var följande.

 

1470 st. M5 Stuart, 3529 st. M5A1, 3592 st. M24. Cadillac tillverkade även 12880 st. V8 till andra tillverkare av militära produkter. De tillverkade även

1778 st. M8 som var en utveckling av M5.