Lite fakta om cadillac

CADILLAC – ETT NAMN MED ANOR


En dag i augusti 1902 sammanträffade William Murphy och Lemuel. W. Bowen med Henry Martyn Leland, de två förstnämnda kom till Leland för att få värderat ett bilföretag som skulle begäras i likvidation – The Detroit Automobile Company – vars chefsingenjör var ingen mindre än Henry Ford. Ford hade lämnat företaget eftersom han tyckte att man hade för bråttom att tjäna pengar. Murphy och Bowen å andra sidan hävdade att Ford bara ville bygga tävlingsbilar. När Henry Ford slutade efterträddes han av Oliver Barthel som dessvärre inte blev långvarig. Direktionen beslutade sig för att begära The Detroit Automobile Company i likvidation. Efter avslutad värdering tändes en gnista hos Henry Martyn Leland, här fanns kanske ett tillfälle att få nytta av den motor han tidigare tillverkat åt Ransom Eli Olds för hans Oldsmobile, men som blivit ratad på grund av att motorn lämnat för stor effekt för det chassi som Olds hade konstruerat.

Tidigare var det bröderna John och Horace Dodge som levererat motorer åt Oldsmobile,men nu hade Leland & Faulconer tillverkat denna motor efter samma ritningar, men med en högre mekanisk precision, följden var att den levererade 30% mer effekt än när Dodge Brothers tillverkat motorn och efter ytterligare utveckling ännu högre effekt. Detta gjorde att Olds tackade nej till 2.000 motorer som var beställda tidigare. Att utveckla ett nytt kraftigare chassi för den nya motorn var inte ekonomiskt genomförbart för Oldsmobile. Nu såg Henry Martyn Leland en chans att få användning för sin högeffektsmotor. Han tog helt enkelt motorn med sig och körde ner till Murphy och Bowen och de andra direktörerna Clarence A. Black och A.E.F. White. När han överlämnat sin värdering av företaget sa han; ”Mina Herrar, jag tror ni begår ett stort misstag med att begära ert företag i likvidation, automobilen har en stor framtid och med denna motor som har tre gånger så hög effekt som Oldsmobile, med delarna utbytbara sinsemellan och som jag kan tillverka till lägre kostnad än Olds”. Detta imponerade tydligen på herrar direktörer så den 22 augusti 1902 möttes man för att ombilda företaget med Henry Martyn Leland som en av huvudfigurerna. Bolaget behövde ett nytt namn och passande nog hade man samma år firat staden Detroits 200-års dag. Vad var mera passande än namnet på stadens grundare – CADILLAC – ett namn som var tilltalande och hade den rätta klangen av dignitet och historia.

18 augusti 1905 lämnade man in en varumärkesansökan där vapnet för familjen de la Mothe Cadillac hade tagits med. Den 7 augusti 1906 blev registreringen godkänd. Vem var då denna man som grundlade staden Detroit ? Det allra första året på 1700-talet utses en armékapten att – återigen – avsegla till Nordamerika och de franska kolonierna ”New France”. Detta nya uppdrag var hans egen idé men stöddes av Greve Pontchartrain, minister med direkt makt och auktoritet given av Kung Louis XIV – ”Solkungen” – av Frankrike, en av den tidens politiska stormakter – där England var den andra. Avsikten var att stärka den franska närvaron runt det stora sjöområdet Lake Eire.

Man hade för avsikt att etablera en befästningspunkt med handelsstation och permanentboende bebyggare. Som första steg skall byggas ett enkelt skyddsvärn. Kapten Antoine de la Mothe Cadillac, född i St: Nicolas de la Grave den 5 mars 1658 som Jean Laumet. Sitt nya namn och bakgrund kom till i samband med hans giftermål med Marie Therese Guyon då han passade på att ”piffa” upp sin bakgrund och samtidigt anta ett familjevapen som till delar kopierades från familjen Esparbes de Lussan som hade sitt familjeslott i närheten av Jean Laumets födelsestad. Han tog värvning i Kungliga Armén 16 år gammal, där han tidigt fick höra berättas om ”Nya Världen” som lockade hans äventyrliga natur. 1683 kom han över dit och slog sig ner i Port Royal, Nova Scotia. 1684 beviljades han som förläning av kungen markområden dels på 1 hektar i nuvarande Bar Harbor, Maine och ön Mount Desert utanför Maine’s kust. 1694 blev han utnämn till kommendant i Michilimackinac, mot samma befattning tidigare i Arcadia.

Den 24 juli 1701 kommer Le Sieur Antoine de la Mothe Cadillac till en synes lämplig trakt utefter en liten flod, drygt 12 kilometer nedströms om sjön Saint Clair. 12 kilometer nedströms om sjön Saint Clair. Den exakta platsen för landstigningen blev där det nuvarande Veterans Memorial Building ligger. Med sig hade han 40 soldater, 40 nybyggare från hem-landet och 100 vänligt sinnade indianer. Nu byggdes en befästning (i nuvarande hörnet av Jefferson Avenue och Shelby Street) på c:a 6.000 m2 som gavs namnet Fort Pontchartrain. Antoine de la Mothe Cadillac’s noga uttänkta plan för en strategiskt placerad befästning var att trygga denfranska pälshandeln i området mot brittiska övergrepp. Det blev framgångsrikt och utvecklade sig till en handelsknutpunkt som istället kallas av folket Ville d’Etroit (egentl. ”byn vid sundet”, men en annan betydelse har sagts vara närheten till de tre stora sjöarna – ”de troit” och vad som sedermera skulle bli uttalat som Detroit.) I dagens Nordamerika finns det flera dokument bevarade som berättar om Antoine de la Mothe Cadillac’s vidare öden och äventyr.

Han bildade och ledde handelsbolag som åtnjöt ett formligt monopol. Erfarenheterna som tidigare kommendant i Acadia och senare vid Michilimackinac, hjälpte honom under Detroit’s tidigaste år. Men, som kan väntas av en man som var – citerat från dåtida beskrivning – ”djärv och oförskräckt, med skarp tunga, energisk och kraftfull, dessutom ambitiös och målmedveten”, så hade hans karriär även sina konflikter. Han motverkade och därmed retade upp den kyrkliga Jesuit-orden och blev arresterad och ställd inför rätta i Qu’ebec 1704. Frikänd återvänder han till Detroit där han satt kvar till 1711. Då utnämndes han till Guvernör av Louisiana, där stannade han till 1716. Även här hade han opponenter och på grund av dispyter med meningsfränder blev han återkallad till Frankrike 1717. Där blev han ställd inför domstol, dömd och satt i fängelset Bastiljen. Han rentvåddes tydligen under tiden, för efter sin frigivning blev han utnämnd och dekorerad till Riddare av St Louis Militär Orden. Han lever sedan kvar nära sin hemstad i Castelsarrazin där han avlider i sitt hem Place du Chateau den 15 oktober 1730.

Han begravs i kapellet till Peres Carmes kyrkan. Le Sieur Antoine de la Mothe Cadillac var en stor fransman, men han var också en ”tidig Amerikan”. Han tillbringade drygt trettio år i den ”Nya Världen” och vid slutet av sin karriär hade hans namn blivit en del av historien i Maine, Michigan,Alabama och Louisiana. Men för mer än ett sekel efter, var han frånsett historieböckernas arkiv ett glömt namn i de stora sammanhangen. Det underlättas heller inte då möjligheterna till att 100% kontrollera franska ursprungsuppgifter saknas då många historiska dokument förstördes under den franska revolutionen. (Som startade de 14 juli 1789, med att fängelseborgen Bastiljen stormades).
HISTORIEN BAKOM  CADILLAC´S VAPENSKÖLD


En beskrivning av den vapensköld som en gång ägdes av Le Sieur Antoine de la Mothe Cadillac.


De brev och urkunder, som berättar om Le Sieur Antoine de la Mothe Cadillac äro brända, men det är med ganska stor säkerhet fastslaget att han föddes den 5:e mars år 1658 i Gascogne.
Om pojkåren i Frankrike vet man inte mycket annat än att han måste ha varit en av familjens yngsta medlemmar, ty endast sådana kunde få förordnanden i den Kungliga Franska Armén.
Hans äventyrliga liv i Amerika blev framgångsrikt och ledde till att han uppmärksammades av sin konung, Ludvig XIV, som bland annat gjorde honom till medlem av franska hovet och riddare av S:t Louis Militär Orden.
Han blev också kungligt kolonialråd och styresman för stora franska besittningar invid Mississippi. Anledningen till att hans namn och vapen i våra dagar pryder en förnäm automobil är att Cadillac år 1701 grundade den stad, som numera är bilstaden framför alla andra - Detroit.
Det står ett heroiskt skimmer över hela Cadillac´s liv, men hans vapensköld, som är symbolen för en aristokrati vars namn finns ristade i historien sedan mer än fyra århundrade före Columbus, frammanar en annan bild med gloria. Det är bilden av Frankrikes stora jorddrottar och härskare, av grevar och hertigar, av tappra stridsmän och nitiska korsfarare.
Cadillac´s vapen har formen av en sköld, som upptill bär en med pärlor besatt krona. Skölden är uppdelad i fyra fält.
I det första och fjärde fältet återges det vapenmärke, som en gång ägdes av familjen Mothe. Den heraldiska beskrivningen lyder i översättning från franskan: >>. . . Första och fjärde (fältet) i guld med svart tvärbjälke mellan tre "merletter" (små heraldiska fåglar, ursprungligen svalor), även svarta, placerade två ovan och en under bjälken. . . >>. Fåglarna äro utan ben och betecknar, när de förekomma i tretal, den Heliga Treenigheten. De förlänades fordom åt riddare tillsammans med tvärbjälken som utmärkelse för bragdrika anföranden av korstågen. En gammal historiker säger: >> Denna fågel gives blott till yngre bröder för att hos dem inpränta vikten av att se till dygdens och förtjänstens vingar, om de vilja nå framgång i livet, och ej till benen, emedan de icke äga mycket mark att sätta sina fötter på. >> Om tvärbjälken heter det: >> Detta är ett militärt hedersbälte, som manar sina bärare alltid sätta sitt lands väl och ve i första rummet. >>
Det andra och tredje fältet infogades förmodligen i den Motheska vapenskölden, då genom något giftermål i gammal tid släktens besittningar utökades. De färger och symboler, som lysa från de nya delarna av vapnet, berättar om mer än stora jordområden: >> - Utmärkt tapperhet och dådkraft >> visas av de röda kvarteren, >> Renhet, barmhärtighet och rikedom >> av silvret. De upprepade blå tvärbjälkarna tyda på stor tapperhet och ridderlighet på korsfarnas fjärran kämpafält.
Kronan med de sju pärlorna visar på Cadillac´s släktskap med sex franska grevar, Vilka i sin tur härstammade av grevarna av Toulouse, tillhörande den franska kungaätten.
Varje familjevapen talar ett symboliskt språk. Skild från den rent heraldiska tolkningen står vapnets historia. Denna beskriver den ägande familjens eller släktens härkomst, rang, förtjänster och bedrifter. I hela Frankrike finns det få förnäma släkter, vilkas historia går så långt tillbaka i tiden som Cadillac´s. Både i avseende på vapensköldens högvärdiga utformning och detaljernas betydelse talar Cadillac´s vapen om att storartad tapperhet och förnäm ställning utmärkte förfäderna till grundaren av staden Detroit.

Text : Hämtad från Cadillac Automobile Club´s första medlemstidning som gavs ut 1974.

Cadillacmärke genom tiderna

CADILLAC – ÖVER 100 ÅR AV UPPFINNINGAR 1902-2008


Cadillac över 100 år av uppfinningar 1902-2008

Uppfinningar ligger djupt i Cadillacs rötter som med sin banbrytande teknologi och design etablerat sig som ”Standard of the world”.

Detta har gjort många nya teknologier till ”Första i Branschen” som till exempel första bilen med elektrisk startmotor, första bilen med individuell framhjulsupphängning, första bilen med helsynkroniserad växellåda samt den första massproducerade V8 motorn. På senare år kan vi nämna Night Vision och Magnetic Ride Control som revolutionerade bilbranschen.

1902 Första Cadillac modell A tillverkades den 17 oktober 1902 med en 10 hk en-cylinders motor. Bilarna såldes omedelbart slut när den visades på New York Automobile Show för priset 750$

1907 Grundaren Henry Martin Leland importerade den första Johansson måttsatsen så kallade JO-JO gauges från Sverige för att kunna tillverka bilarna med ökad precision.

1908 Tack vare den svenska måttsatsen kunde man som första Amerikanska biltillverkare vinna den prestigefyllda Engelska Dewar Trophy för framstående teknisk landvinning. Tre bilar monterades ner i alla sina beståndsdelar och delarna blandades sedan med varandra. Efter sammansättning kördes bilarna 500 Miles utan driftstörningar. Detta blev grunden till Cadillacs slogan ”Standard of the world”.

1910 Heltäckt kaross introducerades samt tändspole och brytarspetsar istället för magnettändning.

1912 Elektrisk startmotor blir standard. Cadillac får The Dewar Trophy för denna uppfinning. Det är första gången som någon biltillverkare lyckas med att erövra detta pris 2 gånger.

1915 September 1914 kommer den första massproducerade V8 på 70 hk med termostatstyrt kylsystem. 2000 motorer beställdes av krigsmakten för att användas i Europa under första världskriget.

1922 Luftbränsleblandningen kontrollerades termostatiskt så att föraren slapp alla förgasarjusteringar under körning.

1924 Introducerat i september 1923. Stor minskning av vibrationer från vevaxeln som nu fick balansvikter för att ge mjuk gång. Nya lackfärger gav karossen en finare finish.

1927 Cadillac introducerar en lite mindre systerbil La Salle som designades av Harley Earl.

1928 Modellår 1929. Helsynkroniserad växellåda. Säkerhetsglasrutor och dubbelverkande Delco stötdämpare.

1930 Världens första V16 motor för personbilar introducerades. 7,4 liters cylindervolym med dubbla förgasare och dubbelt avgassytem. Senare samma år introduceras en V12 motor på 6.0 liter och 135 hk.

1938 Första soltaket på en amerikansk bil. Ny V16 motor på 7.1 liter och 185 hk.

1941 Helautomatisk växellåda med fyra steg och hydraulisk ”hjärna”

1948 Bilindustrins första svängda framruta.(Panoramaruta) Nu kom också början till Harley Earls fendesign.

1949 Cadillac startade ”Hästkraftskriget” med en ny 5,4 liters V8 på 160 hk en kortslagig högkompressionsmotor med låg vikt. Coupe de ville kom som tvådörrars hardtop.

1954 Tre nya säkerhetsdetaljer introducerades, automatisk avbländning ”Autronic eye”. Stoppad instrumentpanel samt automatisk vindrutespolning och torkning med endast en knapptryckning.

1957 Den ultralyxiga Eldorado Brougham kommer med dubbla strålkastare och lågprofildäck (wide oval). Elektriskt inställbart säte med minne för 2 olika förare. Aluminiumfälgar och luftfjädring samt automatiska dörrlås. Handbromsen manövrerades med en fotpedal som släppte automatiskt när en växel lades i kom som standard på övriga modeller 1960 Denna vagn hade över 10 000 meter kabeldragning.

1959 Lågtrycks freonfyllda stötdämpare gav bättre åkkomfort

1960 Självjusterande bromsar

1962 Tvåkrets bromssystem och kurvljus.

1964 Bilindustrins första automatiska klimatanläggning som reglerar ventilation och temperatur. Twilight Sentinel tänder och släcker automatiskt huvudstrålkastarna. Säkerhetsbälten fram blir standard.

1965 Delco superlift stötdämpare anpassas automatiskt efter lasten. Tilt- och teleskopratt introduceras.

1966 Variabel servostyrning, kraftigare servoverkan vid låga farter och parkeringsmanövrer och mindre vid körning i högre farter. Elektriskt uppvärmda stolar och stereoradio finns på tillvalslistan.

1969 Amerikas första bil med slutet kylsystem.

1971 Datastyrda låsningsfria bromsar bak fanns som tillval.

1974 Airbag för att skydda passagerare och förare vid kollisioner.

1975 Första amerikanska bilmärke som har elektronisk bränsleinsprutning. Underhållsfritt batteri Delco Freedom.

1978 Digital färddator i Cadillac Seville.

1985 Första amerikanska bil med tvärställd V8 motor med framhjulsdrift.

1987 Ett nytt komplext kabeldragningssystem för att kontrollera all yttre belysning i Cadillac Allante.

1990 Allante blir första framhjulsdrivna bil med elektronisk Traction Control.

1992 Northstar-motorn introduceras i Cadillac Allante för att bli tillgänglig i andra modeller året efter 4,6 liter med 32 ventiler.

1993 Road sensing suspension och speed sensitive steering introduceras som en del av Northstar systemet i Cadillac Allante. En avkännande sensor justerade fjädringen varje millisekund.

1995 ICCS integrated Chassi Control förbättrade åkkomforten och säkerhet.

1996 CVRSS en förbättring av fjädringssystemet som gav obegränsade justeringsmöjligheter. Magnasteer blev också nytt detta år dvs magnetisk överföring av syrservoverkan.

1997 Onstar ett revolutionerade kommunikationssystem som kombinerade GPS navigering med mobiltelefon 24 timmars service 365 dagar om året. Service i olyckssituationer. Vid en olycka där airbagen löst ut larmades automatiskt ambulanser och polis med automatiskt angivande av var den förolyckade bilen befann sig. Inlåsta nycklar fixades med ett samtal till jouren som öppnade bilen via satellit. Även annan service såsom bordsbokning på restauranger i närheten av färdvägen m.m.

1998 Första gången adaptiva säten finns i en personbil. Ett nätverk av 10 luftkuddar anpassas helt efter föraren. Luftkuddarna justerades automatiskt för maximal komfort, anliggningspunkterna flyttades efter ett programmerat mönster.

1999 De adaptiva sätena får inbyggd massagefunktion.

2000 Night Vision som förbättrar mörkerseendet. En display på framrutan visar föremål, djur och personer som befinner sig utanför de område som bilens strålkastare kan nå. Trygghet när bilen skall parkeras vid hemmet. Eventuella skummisar som gömt sig i buskarna syns på Night Vision-displayen. Ultra sonic parkeringsassistans varnar för föremål som kan finnas i vägen bakom bilen.

2002 Första tillverkade som erbjuder XM satellitradio med över hundra kanaler digital radiomottagning. Magnetic Ride System Magnetride ger ökad komfort och säkerhet tack vare exakt injustering av stötdämpare. En vätska i stötdämparna ändrar sin viskositet när den utsätts för ett magnetflöde.

2003 Cadillac Sixteen en ny världsstandard och konceptbil som för tankarna till forna dagars glamorösa lyxvagnar med specialkarosser från exempelvis Fleetwood. Vagnen är utrustad men en V16 motor om 13,6 liters cylindervolym som levererar 1000 hk och 1000 ft/lb vridmoment. En helt ny typ av Cruisecontrol introduceras. Adaptive Cruise Control ser till att avståndet till framförvarande fordon automatiskt anpassas.

2004 Head Up Display projicerar viktig information för föraren på vindrutan. Kylning av framsätena. Värme i ratten.

2005 Nyckellöst system för att öppna dörrar och starta motorn.

2006 Första biltillverkaren som har standard Surround ljud med Bose 5.1 studio surround med 15 högtalare och 300 W effekt. Bluetooth anslutning av mobiltelefon för röststyrd manövrering av telefonen.

2007 Ny Sexstegs automatväxellåda Turbo Hydramatic 6L50.

2008 Helt ny 3,6 liters direct injection V6 304 hk. Adaptiva huvudstrålkastare följer vägens svängningar med ljuset. Radiosystem med 40gb hårddisk och anslutning för Ipod eller MP3 spelare.