Klubbens Historia

Cadillac Automobile Club startades redan 1972 av ett antal Cadillac entusiaster från Sverige Norge och Danmark. Det kan kanske vara svårt att föreställa sig hur svårt det var att skaffa information om och reservdelar till sin Cadillac för 36 år sedan. All kommunikation skedde via telefon eller via brev, vilket betydde att delar som fanns till salu i Amerikanska Cadillac La Salle klubbs tidning The Self Starter redan var sålda när tidningen nådde Sverige. Det fanns alltså ett stort behov att bilda ett nätverk av entusiaster för att tillsammans underlätta sitt Cadillac ägande.

Vi kan idag se resultatet av dessa entusiasters arbete i form av fördelaktiga försäkringar rabatter på reservdelar m.m. Nu har vi tyvärr fått ett annat hot mot vårt Cadillac ägande nämligen den hätska debatt som förs över hela världen mot bilismen och även mot ”gamla” bilar. Vi är därför idag väldigt glada över att vi valde att ansluta oss till Amerikanska Cadillac LaSalle Club grundad 1957 där vi tillsammans med de övriga Cadillac klubbarna i Europa kan verka inom EU för ett fortsatt bra Cadillac ägande. Vi anslöt oss också tidigt till Kungl. Automobil Klubbens landsförbund som är en svensk remissinstans för inhemska motorfrågor.