Klubbens HistoriaCadillac Automobile Club startades, med Tage Jingnert i spetsen, redan 1972 av ett antal Cadillac-entusiaster från Sverige, Norge och Danmark.
Tage blev vald till President och satt på sin post från starten fram till sin bortgång 2017.

Det kan kanske vara svårt att föreställa sig hur svårt det var att skaffa information om och reservdelar till sin Cadillac för 36 år sedan. All kommunikation skedde via telefon eller via brev, vilket betydde att delar som fanns till salu i Amerikanska Cadillac La Salle klubbs tidning The Self Starter redan var sålda när tidningen nådde Sverige. Det fanns alltså ett stort behov att bilda ett nätverk av entusiaster för att tillsammans underlätta sitt Cadillac ägande.

Vi kan idag se resultatet av dessa entusiasters arbete i form av fördelaktiga försäkringar rabatter på reservdelar m.m. Nu har vi tyvärr fått ett annat hot mot vårt Cadillac ägande nämligen den hätska debatt som förs över hela världen mot bilismen och även mot ”gamla” bilar. Vi är därför idag väldigt glada över att vi valde att ansluta oss till Amerikanska Cadillac LaSalle Club grundad 1957 där vi tillsammans med de övriga Cadillac klubbarna i Europa kan verka inom EU för ett fortsatt bra Cadillac ägande. Vi anslöt oss också tidigt till Kungl. Automobil Klubbens landsförbund som är en svensk remissinstans för inhemska motorfrågor.

Tack Tage för allt du gjort för Cadillac Automobile Club!


Bilden till höger visar: Tage och Kerstin Jingnert, John Grettenberger från Cadillac Division i Detroit samt en representant från Nordiska GM (namnet är okänt för oss)